EkumenickýEzechiel29,4

Ezechiel 29:4

Dám háky do tvojich čeľus­tí, prilepím ryby tvojich níl­skych ramien na tvoje šupiny a vy­zlečiem ťa z tvojich níl­skych ramien spolu so všet­kými rybami tvojich níl­skych ramien, ktoré sa prilepili na tvoje šupiny.


Verš v kontexte

3 Po­vedz: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Hľa, ja som proti tebe, faraón, egypt­ský kráľ, veľký krokodíl, ktorý vy­lihuje upro­stred svojich níl­skych ramien a ktorý hovorí: Níl je môj, urobil som si ho pre seba. 4 Dám háky do tvojich čeľus­tí, prilepím ryby tvojich níl­skych ramien na tvoje šupiny a vy­zlečiem ťa z tvojich níl­skych ramien spolu so všet­kými rybami tvojich níl­skych ramien, ktoré sa prilepili na tvoje šupiny. 5 Vy­hodím na púšť teba i všet­ky ryby tvojich níl­skych ramien. Pad­neš na šíre pole, ne­poz­bierajú ťa a ne­pochovajú. Dám ťa za po­krm poľnej zveri a nebes­kému vtác­tvu.

späť na Ezechiel, 29

Príbuzné preklady Roháček

4 Ale dám ob­rúčky do tvojich čelus­tí a spôsobím to, aby sa prilepily ryby tvojich riek na tvoje šupiny, a vy­vlečiem ťa zp­ro­stred tvojich riek i všet­ky ryby tvojich riek, k­toré sa prilepia na tvoje šupiny.

Evanjelický

4 Dám háky do tvojich čeľus­tí, prilepím ryby tvojich níl­skych ramien na tvoje šupiny a vy­zlečiem ťa z tvojich níl­skych ramien spolu so všet­kými rybami tvojich níl­skych ramien, ktoré sa prilepili na tvojich šupinách:

Ekumenický

4 Dám háky do tvojich čeľus­tí, prilepím ryby tvojich níl­skych ramien na tvoje šupiny a vy­zlečiem ťa z tvojich níl­skych ramien spolu so všet­kými rybami tvojich níl­skych ramien, ktoré sa prilepili na tvoje šupiny.

Bible21

4 Já ti však do če­lis­tí vrazím hákya ty tvé nil­ské rybyne­chám při­chy­tit na tvé šupiny. Vytáhnu tě z tvého mís­ta u ře­kyi se vše­mi tvý­mi nil­ský­mi rybami, které se při­chy­ti­ly na tvé šu­pi­ny.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček