EkumenickýEzechiel29,13

Ezechiel 29:13

Tak­to totiž vraví Pán, Hos­podin: Po štyrid­siatich rokoch zhromaždím Egypťanov spomedzi národov, medzi ktoré boli za­hnaní.


Verš v kontexte

12 Egypt zmením na púšť upro­stred spus­tošených krajín, jeho mes­tá upro­stred zrúcaných miest budú púšťou štyrid­sať rokov. Egypťanov rozp­rášim medzi národy a rozt­rúsim ich po krajinách. 13 Tak­to totiž vraví Pán, Hos­podin: Po štyrid­siatich rokoch zhromaždím Egypťanov spomedzi národov, medzi ktoré boli za­hnaní. 14 Zmením údel Egypťanov a pri­vediem ich na­späť do krajiny Pat­ros, do krajiny ich pôvodu, a budú pod­rad­ným kráľov­stvom.

späť na Ezechiel, 29

Príbuzné preklady Roháček

13 Lebo tak­to hovorí Pán Hos­podin: Po štyrid­siatich rokoch shromaždím Egypťanov z národov, kam boli rozp­týlení,

Evanjelický

13 Lebo tak­to vraví Hos­podin, Pán: Po štyrid­siatich rokoch zhromaždím Egypťanov spomedzi národov, do ktorých boli za­hnaní;

Ekumenický

13 Tak­to totiž vraví Pán, Hos­podin: Po štyrid­siatich rokoch zhromaždím Egypťanov spomedzi národov, medzi ktoré boli za­hnaní.

Bible21

13 Avšak toto praví Panovník Hos­po­din: Až těch čtyřicet let uplyne, shro­máždím Egypťa­ny z národů, mezi něž byli roz­ptýleni.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček