EkumenickýEzechiel19,1

Ezechiel 19:1

Ty však za­spievaj žalo­spev o kniežatách Iz­raela


Verš v kontexte

1 Ty však za­spievaj žalo­spev o kniežatách Iz­raela 2 a po­vedz: Kto bola tvoja mat­ka? Levica, ktorá od­počívala medzi lev­mi, medzi levíčatami si vy­chovávala mláďatá. 3 Od­chovala si jed­no z mláďat, stalo sa mladým levom. Na­učil sa tr­hať korisť a požierať ľudí.

späť na Ezechiel, 19

Príbuzné preklady Roháček

1 A ty po­z­dvih­ni trúch­lo­spev na kniežatá Iz­raelove

Evanjelický

1 A ty za­spievaj žalo­spev o kniežatách Iz­raela

Ekumenický

1 Ty však za­spievaj žalo­spev o kniežatách Iz­raela

Bible21

1 „Zpívej žalo­z­pěv nad iz­rael­ský­mi vlád­ci,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček