EkumenickýEzechiel18,8

Ezechiel 18:8

ak ne­požičiava na úžeru a neberie úrok, od bez­právia odťahuje svoju ruku a spravod­livo roz­sudzuje medzi ľuďmi,


Verš v kontexte

7 ak ni­koho ne­ut­láča a vracia dlžníkovi jeho záloh, nedopúšťa sa lúpeže, svoj chlieb dáva hlad­nému a na­hého za­odieva rúchom, 8 ak ne­požičiava na úžeru a neberie úrok, od bez­právia odťahuje svoju ruku a spravod­livo roz­sudzuje medzi ľuďmi, 9 ak sa správa podľa mojich ustanovení a za­chováva moje nariadenia a úp­rim­ne ich pl­ní, je spravod­livý a určite bude žiť — znie výrok Pána, Hos­podina.

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

8 na úžeru by nedal ani by ne­vzal úroku, od ne­právos­ti by od­vracal svoju ruku a činil by súd prav­dy medzi človekom a človekom;

Evanjelický

8 ak ne­požičiava na úžeru a neberie úrok, od bez­právia odťahuje svoju ruku a spravod­livo roz­sudzuje medzi ľuďmi,

Ekumenický

8 ak ne­požičiava na úžeru a neberie úrok, od bez­právia odťahuje svoju ruku a spravod­livo roz­sudzuje medzi ľuďmi,

Bible21

8 ne­půjčuje jako li­chvářia ne­vy­máhá úroky, odvrací ruku od křiv­dya lidi správně roz­soudí,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček