EkumenickýEzechiel18,7

Ezechiel 18:7

ak ni­koho ne­ut­láča a vracia dlžníkovi jeho záloh, nedopúšťa sa lúpeže, svoj chlieb dáva hlad­nému a na­hého za­odieva rúchom,


Verš v kontexte

6 nejedáva na vr­choch, oči ned­víha k modlám domu Iz­raela ani ne­poškv­rňuje ženu svoj­ho blížneho, ani sa ne­prib­líži k žene, keď je nečis­tá, 7 ak ni­koho ne­ut­láča a vracia dlžníkovi jeho záloh, nedopúšťa sa lúpeže, svoj chlieb dáva hlad­nému a na­hého za­odieva rúchom, 8 ak ne­požičiava na úžeru a neberie úrok, od bez­právia odťahuje svoju ruku a spravod­livo roz­sudzuje medzi ľuďmi,

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

7 a ni­koho by ne­utis­koval a vrátil by jeho záloh, v­zatý za dlh, cudzieho násil­ne by ne­vzal a svojho chleba by dával lačnému a pri­odieval by na­hého rúchom;

Evanjelický

7 ak ni­koho ne­ut­láča a vracia dlžníkovi jeho záloh, nedopúšťa sa lúpeže, svoj chlieb dáva hlad­nému a na­hého za­odieva rúchom,

Ekumenický

7 ak ni­koho ne­ut­láča a vracia dlžníkovi jeho záloh, nedopúšťa sa lúpeže, svoj chlieb dáva hlad­nému a na­hého za­odieva rúchom,

Bible21

7 niko­mu ne­chce ublížit, vrací dlužní­kovi, co zastavil, nepřivlastňuje si, co mu nepatří, dělí se o chléb s hla­dový­ma dává ša­ty na­hým,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček