EkumenickýEzechiel18,6

Ezechiel 18:6

nejedáva na vr­choch, oči ned­víha k modlám domu Iz­raela ani ne­poškv­rňuje ženu svoj­ho blížneho, ani sa ne­prib­líži k žene, keď je nečis­tá,


Verš v kontexte

5 Ak je nie­kto spravod­livý a uskutočňuje právo a spravod­livosť, 6 nejedáva na vr­choch, oči ned­víha k modlám domu Iz­raela ani ne­poškv­rňuje ženu svoj­ho blížneho, ani sa ne­prib­líži k žene, keď je nečis­tá, 7 ak ni­koho ne­ut­láča a vracia dlžníkovi jeho záloh, nedopúšťa sa lúpeže, svoj chlieb dáva hlad­nému a na­hého za­odieva rúchom,

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

6 na vr­choch by nejedol ani by ne­po­z­dvih­nul svojich očí k ukydaným bohom domu Iz­raelov­ho a ženy svoj­ho blížneho by ne­poškvr­nil ani by sa ne­prib­lížil k žene v jej nečis­tote

Evanjelický

6 nejedáva na vr­choch, oči ned­víha k mod­lám domu Iz­raela, ani ne­poškv­rňuje ženu svoj­ho blížneho, ani sa ne­prib­líži k žene, keď je nečis­tá,

Ekumenický

6 nejedáva na vr­choch, oči ned­víha k modlám domu Iz­raela ani ne­poškv­rňuje ženu svoj­ho blížneho, ani sa ne­prib­líži k žene, keď je nečis­tá,

Bible21

6 Ne­ho­duje v náhorních svatyních, k mod­lám iz­rael­ského domu nevzhlíží, manželku svého bližního nezneuctí, nepřiblíží se k ženě, dokud krvácí,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček