EkumenickýEzechiel18,5

Ezechiel 18:5

Ak je nie­kto spravod­livý a uskutočňuje právo a spravod­livosť,


Verš v kontexte

4 Mne pat­ria všet­ky osoby — tak osoby ot­cov ako osoby synov — mne pat­ria! Osoba, ktorá hreší, zo­mrie! 5 Ak je nie­kto spravod­livý a uskutočňuje právo a spravod­livosť, 6 nejedáva na vr­choch, oči ned­víha k modlám domu Iz­raela ani ne­poškv­rňuje ženu svoj­ho blížneho, ani sa ne­prib­líži k žene, keď je nečis­tá,

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

5 A keby bol nie­ktorý človek spraved­livý a činil by súd a spraved­livosť,

Evanjelický

5 Ak je nie­kto spravod­livý a uskutočňuje právo a spravod­livosť,

Ekumenický

5 Ak je nie­kto spravod­livý a uskutočňuje právo a spravod­livosť,

Bible21

5 Někdo je tře­ba sprave­dlivý a jedná po­ctivě a sprave­dlivě:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček