EkumenickýEzechiel18,32

Ezechiel 18:32

Veď ne­mám záľubu v smrti toho, kto musí zo­mrieť — znie výrok Pána, Hos­podina. Ob­ráťte sa a žite!


Verš v kontexte

30 Pre­to, dom Iz­raela, každého z vás budem súdiť podľa vašich ciest — znie výrok Pána, Hos­podina. Ob­ráťte sa, od­vráťte sa od všet­kých svojich hriechov, po­tom vás ne­právosť ne­privedie k pádu. 31 Od­hoďte od seba všet­ky svoje hriechy, ktorých ste sa do­púšťali, a utvor­te si nové srd­ce a nového ducha. Veď prečo máte po­mrieť, dom Iz­raela?! 32 Veď ne­mám záľubu v smrti toho, kto musí zo­mrieť — znie výrok Pána, Hos­podina. Ob­ráťte sa a žite!

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

32 Lebo ne­mám záľuby v smr­ti zomierajúceho, hovorí Pán Hos­podin. Ob­ráťte sa tedy a žite!

Evanjelický

32 Lebo ne­mám záľubu v smr­ti toho, kto musí zo­mrieť - znie výrok Hos­podina, Pána. Ob­ráťte sa a budete žiť!

Ekumenický

32 Veď ne­mám záľubu v smrti toho, kto musí zo­mrieť — znie výrok Pána, Hos­podina. Ob­ráťte sa a žite!

Bible21

32 Nemám za­líbení ve smrti umírajících, praví Panovník Hos­po­din. Ob­rať­te se a žijte!“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček