EkumenickýEzechiel18,31

Ezechiel 18:31

Od­hoďte od seba všet­ky svoje hriechy, ktorých ste sa do­púšťali, a utvor­te si nové srd­ce a nového ducha. Veď prečo máte po­mrieť, dom Iz­raela?!


Verš v kontexte

30 Pre­to, dom Iz­raela, každého z vás budem súdiť podľa vašich ciest — znie výrok Pána, Hos­podina. Ob­ráťte sa, od­vráťte sa od všet­kých svojich hriechov, po­tom vás ne­právosť ne­privedie k pádu. 31 Od­hoďte od seba všet­ky svoje hriechy, ktorých ste sa do­púšťali, a utvor­te si nové srd­ce a nového ducha. Veď prečo máte po­mrieť, dom Iz­raela?! 32 Veď ne­mám záľubu v smrti toho, kto musí zo­mrieť — znie výrok Pána, Hos­podina. Ob­ráťte sa a žite!

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

31 Od­vrh­nite od seba všet­ky svoje pre­stúpenia, ktorými ste pre­stupovali, a za­dovážte si nové srd­ce a nového ducha! Lebo veď načo máte zo­mrieť, dome Iz­raelov?

Evanjelický

31 Od­hoďte od seba všet­ky svoje prie­stup­ky, ktorých ste sa do­púšťali, a vy­tvor­te si nové srd­ce a nového ducha. Veď prečo máte po­mrieť, ó dom Iz­raela?!

Ekumenický

31 Od­hoďte od seba všet­ky svoje hriechy, ktorých ste sa do­púšťali, a utvor­te si nové srd­ce a nového ducha. Veď prečo máte po­mrieť, dom Iz­raela?!

Bible21

31 Od­hoď­te všech­ny hří­chy, které jste pá­cha­li, a zís­kej­te nové srd­ce a nového du­cha. Pro­č má­te umírat, dome iz­rael­ský?

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček