EkumenickýEzechiel18,3

Ezechiel 18:3

Ako žijem — znie výrok Pána, Hos­podina — nebudete mať ani po­užívať takéto prís­lovie v Izraeli!


Verš v kontexte

2 Ako to, že na pôde Iz­raela po­užívate takéto prís­lovie: Ot­covia jed­li tr­p­ké hroz­no, ale synom stŕp­li zuby? 3 Ako žijem — znie výrok Pána, Hos­podina — nebudete mať ani po­užívať takéto prís­lovie v Izraeli! 4 Mne pat­ria všet­ky osoby — tak osoby ot­cov ako osoby synov — mne pat­ria! Osoba, ktorá hreší, zo­mrie!

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

3 Jako že ja žijem, hovorí Pán Hos­podin, že nebudete mať viacej ako používať to prís­lovie v Iz­raelovi.

Evanjelický

3 Akože žijem - znie výrok Hos­podina, Pána - nebudete mať ani nebudete po­užívať takéto prís­lovie v Iz­raeli!

Ekumenický

3 Ako žijem — znie výrok Pána, Hos­podina — nebudete mať ani po­užívať takéto prís­lovie v Izraeli!

Bible21

3 Ja­kože jsem živ, praví Panovník Hos­po­din, to přís­loví už v Iz­rae­li ří­kat ne­bu­dete.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček