EkumenickýEzechiel18,28

Ezechiel 18:28

Keď uvidí a od­vráti sa od všet­kých svojich prie­stup­kov, ktorých sa do­púšťal, určite bude žiť, nezom­rie.


Verš v kontexte

27 Ak sa bez­božný od­vráti od svojej bez­božnos­ti, ktorú páchal, a bude uskutočňovať právo a spravod­livosť, ten si za­chová dušu pre život. 28 Keď uvidí a od­vráti sa od všet­kých svojich prie­stup­kov, ktorých sa do­púšťal, určite bude žiť, nezom­rie. 29 Dom Iz­raela však na­mieta: Pánova ces­ta nie je správ­na. Nie sú správ­ne moje ces­ty, dom Iz­raela? Nie sú ne­správ­ne vaše ces­ty?

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

28 A keby videl a od­vrátil by sa od všet­kých svojich pre­stúpení, ktorých sa do­púšťal, is­tot­ne bude žiť, nezom­rie.

Evanjelický

28 Keď uvážil a od­vrátil sa od všet­kých svojich prie­stup­kov, ktorých sa do­púšťal, určite bude žiť, nezom­rie.

Ekumenický

28 Keď uvidí a od­vráti sa od všet­kých svojich prie­stup­kov, ktorých sa do­púšťal, určite bude žiť, nezom­rie.

Bible21

28 Pro­hlé­dl a od­vrá­til se ode všech hříchů, jichž se do­pustil – ta­kový ne­zemře, ta­kový jis­tě bude žít.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček