EkumenickýEzechiel18,27

Ezechiel 18:27

Ak sa bez­božný od­vráti od svojej bez­božnos­ti, ktorú páchal, a bude uskutočňovať právo a spravod­livosť, ten si za­chová dušu pre život.


Verš v kontexte

26 Ak sa spravod­livý od­vráti od svojej spravod­livos­ti a pácha ne­právosť a pre­to zo­mrie, zo­mrie pre svoju ne­právosť, ktorej sa do­pus­til. 27 Ak sa bez­božný od­vráti od svojej bez­božnos­ti, ktorú páchal, a bude uskutočňovať právo a spravod­livosť, ten si za­chová dušu pre život. 28 Keď uvidí a od­vráti sa od všet­kých svojich prie­stup­kov, ktorých sa do­púšťal, určite bude žiť, nezom­rie.

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

27 A zase keby sa od­vrátil bez­božný od svojej bez­božnos­ti, ktorú robil, a činil by súd a spraved­livosť, ten za­chová svoju dušu pri živote.

Evanjelický

27 Ak sa bez­božný od­vráti od svojej bez­božnos­ti, ktorú páchal, a bude uskutočňovať právo a spravod­livosť, ten za­chová svoj život.

Ekumenický

27 Ak sa bez­božný od­vráti od svojej bez­božnos­ti, ktorú páchal, a bude uskutočňovať právo a spravod­livosť, ten si za­chová dušu pre život.

Bible21

27 Když se niče­ma od­vrátí od své ničem­nosti a jedná po­ctivě a sprave­dlivě, za­chrání se a bude žít.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček