EkumenickýEzechiel18,26

Ezechiel 18:26

Ak sa spravod­livý od­vráti od svojej spravod­livos­ti a pácha ne­právosť a pre­to zo­mrie, zo­mrie pre svoju ne­právosť, ktorej sa do­pus­til.


Verš v kontexte

25 Avšak na­mietate: Pánova ces­ta nie je správ­na! Počúvaj­te, dom Iz­raela! Nie sú správ­ne moje ces­ty? Nie sú ne­správ­ne vaše ces­ty? 26 Ak sa spravod­livý od­vráti od svojej spravod­livos­ti a pácha ne­právosť a pre­to zo­mrie, zo­mrie pre svoju ne­právosť, ktorej sa do­pus­til. 27 Ak sa bez­božný od­vráti od svojej bez­božnos­ti, ktorú páchal, a bude uskutočňovať právo a spravod­livosť, ten si za­chová dušu pre život.

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

26 Keby sa od­vrátil spraved­livý od svojej spraved­livos­ti a páchal by ne­právosť a v tom by zo­mrel, zo­mrie pre svoju ne­právosť, ktorú páchal.

Evanjelický

26 Ak sa spravod­livý od­vráti od svojej spravod­livos­ti, a pácha ne­právosť a zo­mrie pre­to, zo­mrie pre svoju ne­právosť, ktorej sa do­pus­til.

Ekumenický

26 Ak sa spravod­livý od­vráti od svojej spravod­livos­ti a pácha ne­právosť a pre­to zo­mrie, zo­mrie pre svoju ne­právosť, ktorej sa do­pus­til.

Bible21

26 Když se sprave­dlivý od­vrátí od své sprave­dlnosti a páchá bez­práví, mu­sí zemřít. Zemře kvů­li bez­práví, je­hož se do­pustil.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček