EkumenickýEzechiel18,18

Ezechiel 18:18

Jeho otec, ktorý sa do­púšťal ú­tlaku, do­púšťal sa lúpeže na bratovi a upro­stred svoj­ho ľudu robil, čo nebolo dob­ré; ten, hľa, zo­mrie za svoju vinu.


Verš v kontexte

17 od bez­právia odťahuje svoju ruku, neberie úžeru ani úrok, moje nariadenia pl­ní, chodí podľa mojich ustanovení, ten nezom­rie za vinu svoj­ho ot­ca. Určite bude žiť. 18 Jeho otec, ktorý sa do­púšťal ú­tlaku, do­púšťal sa lúpeže na bratovi a upro­stred svoj­ho ľudu robil, čo nebolo dob­ré; ten, hľa, zo­mrie za svoju vinu. 19 Na­mietali ste: Prečo nenesie syn zod­poved­nosť za vinu svoj­ho ot­ca? Syn pred­sa uskutočňoval právo a spravod­livosť, za­chovával všet­ky moje ustanovenia, a keďže ich uskutočňoval, určite bude žiť!

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

18 Jeho otec, pre­tože krute utláčal, násil­ne bral cudzie veci bratove a to, čo nie je dob­ré, robil pro­stred svoj­ho ľudu, pre­to hľa, zo­mrie pre svoju ne­právosť.

Evanjelický

18 Jeho otec, ktorý sa do­púšťal ú­tlaku, do­pus­til sa lúpeže na bratovi a upro­stred svoj­ho ľudu robil, čo nebolo dob­ré; ten, hľa, zo­mrie za svoju vinu.

Ekumenický

18 Jeho otec, ktorý sa do­púšťal ú­tlaku, do­púšťal sa lúpeže na bratovi a upro­stred svoj­ho ľudu robil, čo nebolo dob­ré; ten, hľa, zo­mrie za svoju vinu.

Bible21

18 Jeho otec však zemře za své vi­ny, pro­tože půso­bil příkoří, okrádal bra­t­ra a pro­váděl mezi svým li­dem špatnosti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček