EkumenickýEzechiel18,14

Ezechiel 18:14

Ak splodí syna, ktorý uvidí všet­ky hriechy svoj­ho ot­ca, ktoré popáchal, ale sa bojí a nekoná podob­ne,


Verš v kontexte

13 dáva na úžeru a berie úrok — ostane ten nažive? Nebude žiť! Spáchal všet­ky tieto ohav­nos­ti. Určite zo­mrie a jeho krv bude na ňom. 14 Ak splodí syna, ktorý uvidí všet­ky hriechy svoj­ho ot­ca, ktoré popáchal, ale sa bojí a nekoná podob­ne, 15 teda na vr­choch nejedáva, svoj zrak ned­víha k modlám domu Iz­raela, ženu blížneho ne­poškv­rňuje

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

14 A zase hľa, keby nie­ktorý človek splodil syna, ktorý by videl všet­ky hriechy svoj­ho ot­ca, ktoré spáchal, a vidiac to nečinil by tak;

Evanjelický

14 Ak splodí syna, ktorý videl všet­ky hriechy svoj­ho ot­ca, ktoré popáchal, a hoci ich videl, podob­ne nekonal,

Ekumenický

14 Ak splodí syna, ktorý uvidí všet­ky hriechy svoj­ho ot­ca, ktoré popáchal, ale sa bojí a nekoná podob­ne,

Bible21

14 Tře­ba však zplodí sy­na, který vi­dí všech­ny hří­chy, které jeho otec páchá, pro­hlédne a za­čne jednat ji­nak:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček