EkumenickýEzechiel18,13

Ezechiel 18:13

dáva na úžeru a berie úrok — ostane ten nažive? Nebude žiť! Spáchal všet­ky tieto ohav­nos­ti. Určite zo­mrie a jeho krv bude na ňom.


Verš v kontexte

12 bied­neho a chudob­ného utláča, do­púšťa sa lúpeže, ne­vracia záloh a k modlám dvíha svoje oči, pácha ohav­nosť, 13 dáva na úžeru a berie úrok — ostane ten nažive? Nebude žiť! Spáchal všet­ky tieto ohav­nos­ti. Určite zo­mrie a jeho krv bude na ňom. 14 Ak splodí syna, ktorý uvidí všet­ky hriechy svoj­ho ot­ca, ktoré popáchal, ale sa bojí a nekoná podob­ne,

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

13 keby dával na úžeru a bral by úrok, či azda bude žiť? Nebude žiť! Vy­konal všet­ky tie ohav­nos­ti; is­tot­ne zo­mrie; jeho krv nech je na ňom!

Evanjelický

13 dáva na úžeru a berie úrok - ostane ten nažive? Nebude žiť! Spáchal všet­ky tieto ohav­nos­ti. Určite zo­mrie a jeho krv bude na ňom.

Ekumenický

13 dáva na úžeru a berie úrok — ostane ten nažive? Nebude žiť! Spáchal všet­ky tieto ohav­nos­ti. Určite zo­mrie a jeho krv bude na ňom.

Bible21

13 půjčuje jako li­chvářia vy­máhá si úroky. Takový má snad žít? Niko­li! Za všech­ny ohavnosti, které pro­váděl, jis­tě zemře; jeho krev ulpí na něm.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček