EkumenickýEzechiel18,12

Ezechiel 18:12

bied­neho a chudob­ného utláča, do­púšťa sa lúpeže, ne­vracia záloh a k modlám dvíha svoje oči, pácha ohav­nosť,


Verš v kontexte

11 hoci otec tieto veci nekoná, ale on jedáva na vr­choch, ženu blížneho poškv­rňuje, 12 bied­neho a chudob­ného utláča, do­púšťa sa lúpeže, ne­vracia záloh a k modlám dvíha svoje oči, pácha ohav­nosť, 13 dáva na úžeru a berie úrok — ostane ten nažive? Nebude žiť! Spáchal všet­ky tieto ohav­nos­ti. Určite zo­mrie a jeho krv bude na ňom.

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

12 bied­neho a chudob­ného by utis­koval a bral by násil­ne cudzie, zálohu by ne­vrátil a po­z­dvihol by svoje oči k ukydaným bohom, ohav­nosť vy­konal;

Evanjelický

12 bied­neho a chudob­ného utláča, do­púšťa sa lúpeže, ne­vracia záloh a k mod­lám dvíha svoje oči, páše ohav­nosť,

Ekumenický

12 bied­neho a chudob­ného utláča, do­púšťa sa lúpeže, ne­vracia záloh a k modlám dvíha svoje oči, pácha ohav­nosť,

Bible21

12 ub­ližuje chudým a ubohým, přivlastňuje si, co mu nepatří, nevrací, co vzal do zástavy, upírá oči na modly, páchá ohavnosti,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček