EkumenickýEzechiel18,1

Ezechiel 18:1

Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina:


Verš v kontexte

1 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina: 2 Ako to, že na pôde Iz­raela po­užívate takéto prís­lovie: Ot­covia jed­li tr­p­ké hroz­no, ale synom stŕp­li zuby? 3 Ako žijem — znie výrok Pána, Hos­podina — nebudete mať ani po­užívať takéto prís­lovie v Izraeli!

späť na Ezechiel, 18

Príbuzné preklady Roháček

1 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac:

Evanjelický

1 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podinovo:

Ekumenický

1 Po­tom mi za­znelo slovo Hos­podina:

Bible21

1 Do­stal jsem slovo Hos­po­di­novo:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček