EkumenickýEzechiel13,15

Ezechiel 13:15

Keď si ú­pl­ne vy­lejem prch­kosť na stenu a na tých, čo ju omietajú hlinenou omiet­kou, po­tom vám po­viem: Nieto steny, ani tých, čo ju omietali,


Verš v kontexte

14 Zrútim stenu, ktorú ste omiet­li hlinenou omiet­kou, zvalím ju na zem, takže bude od­krytý jej zá­klad. Pad­ne, v nej za­hyniete aj vy a po­tom po­znáte, že ja som Hos­podin. 15 Keď si ú­pl­ne vy­lejem prch­kosť na stenu a na tých, čo ju omietajú hlinenou omiet­kou, po­tom vám po­viem: Nieto steny, ani tých, čo ju omietali, 16 totiž prorokov Iz­raela, ktorí prorokovali o Jeruzaleme a ktorí mali preň videnia o pokoji, hoci nebolo po­koja — znie výrok Pána, Hos­podina.

späť na Ezechiel, 13

Príbuzné preklady Roháček

15 A do­konám svoju prch­livosť na stene i na tých, ktorí ju za­tierajú mazom, a po­viem vám: Niet steny, a niet ani tých, ktorí ju za­tierali,

Evanjelický

15 Keď si ú­pl­ne vy­lejem prch­kosť na stenu a na tých, čo ju omietajú hlinenou omiet­kou, po­tom vám po­viem: Nieto steny, ani tých, čo ju omietali,

Ekumenický

15 Keď si ú­pl­ne vy­lejem prch­kosť na stenu a na tých, čo ju omietajú hlinenou omiet­kou, po­tom vám po­viem: Nieto steny, ani tých, čo ju omietali,

Bible21

15 Až se vy­bouří můj hněv pro­ti té zdi a pro­ti těm, kdo ji omíta­li, řeknu vám: Zeď je pryč i s tě­mi svý­mi omítači,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček