EkumenickýEzechiel11,18

Ezechiel 11:18

Keď tam prídu, od­stránia z nej všet­ky jej mrz­ké a ohav­né mod­ly.


Verš v kontexte

17 Pre­to po­vedz: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Po­tom vás zhromaždím spomedzi národov a po­zbieram vás z krajín, do ktorých ste boli rozp­týlení; dám vám pôdu Iz­raela. 18 Keď tam prídu, od­stránia z nej všet­ky jej mrz­ké a ohav­né mod­ly. 19 Po­tom im dám jed­no srd­ce a nového ducha vložím do ich vnút­ra. Od­stránim kamen­né srd­ce z ich tela a vložím im srd­ce z mäsa,

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

18 A voj­dú ta a od­pracú z nej všet­ky jej mrz­kos­ti a všet­ky jej ohav­nos­ti.

Evanjelický

18 Keď tam prídu, od­stránia z nej všet­ky jej mrz­ké a ohav­né mod­ly.

Ekumenický

18 Keď tam prídu, od­stránia z nej všet­ky jej mrz­ké a ohav­né mod­ly.

Bible21

18 Až tam při­jdou, od­straní od­tud všech­ny ohavnosti a ne­chutnosti.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček