EkumenickýEzechiel11,17

Ezechiel 11:17

Pre­to po­vedz: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Po­tom vás zhromaždím spomedzi národov a po­zbieram vás z krajín, do ktorých ste boli rozp­týlení; dám vám pôdu Iz­raela.


Verš v kontexte

16 Pre­to po­vedz: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Vskut­ku, ja som ich vy­hnal ďaleko medzi národy a rozp­týlil som ich po krajinách, ale budem im svätyňou na krát­ky čas v krajinách, do ktorých prišli. 17 Pre­to po­vedz: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Po­tom vás zhromaždím spomedzi národov a po­zbieram vás z krajín, do ktorých ste boli rozp­týlení; dám vám pôdu Iz­raela. 18 Keď tam prídu, od­stránia z nej všet­ky jej mrz­ké a ohav­né mod­ly.

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

17 Pre­to po­vedz: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: A shromaždím vás z národov a soberiem vás zo zemí, do ktorých ste rozp­týlení, a dám vám zem Iz­raelovu.

Evanjelický

17 Pre­to po­vedz: Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Po­tom vás zhromaždím spomedzi národov a po­zbieram vás z krajín, do ktorých ste boli rozp­týlení; dám vám pôdu Iz­raela.

Ekumenický

17 Pre­to po­vedz: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Po­tom vás zhromaždím spomedzi národov a po­zbieram vás z krajín, do ktorých ste boli rozp­týlení; dám vám pôdu Iz­raela.

Bible21

17 Pro­to řekni: Tak praví Panovník Hos­po­din – Shro­máždím vás z národů a po­sbírám vás ze zemí, do ni­chž jste byli roz­ptýleni, a dám vám iz­rael­s­kou ze­mi.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček