EkumenickýEzechiel11,16

Ezechiel 11:16

Pre­to po­vedz: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Vskut­ku, ja som ich vy­hnal ďaleko medzi národy a rozp­týlil som ich po krajinách, ale budem im svätyňou na krát­ky čas v krajinách, do ktorých prišli.


Verš v kontexte

15 Človeče, o tvojich bratoch, tvojich príbuz­ných a o celom dome Iz­raela hovoria obyvatelia Jeruzalema: Sú ďaleko od Hos­podina, táto krajina je daná do vlast­níc­tva nám. 16 Pre­to po­vedz: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Vskut­ku, ja som ich vy­hnal ďaleko medzi národy a rozp­týlil som ich po krajinách, ale budem im svätyňou na krát­ky čas v krajinách, do ktorých prišli. 17 Pre­to po­vedz: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Po­tom vás zhromaždím spomedzi národov a po­zbieram vás z krajín, do ktorých ste boli rozp­týlení; dám vám pôdu Iz­raela.

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

16 Pre­to po­vedz: Tak­to hovorí Pán Hos­podin: Keď som ich aj zahnal ďaleko medzi národy a keď som ich aj rozptýlil do rôz­nych zemí, ale im budem svätyňou za krátky čas v zemiach, do ktorých prišli.

Evanjelický

16 Pre­to po­vedz: Tak­to vraví Hos­podin, Pán: Vskut­ku, ja som ich za­hnal ďaleko medzi národy a rozp­týlil som ich po krajinách, ale budem im svätyňou za krát­ky čas v krajinách, do ktorých prišli.

Ekumenický

16 Pre­to po­vedz: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Vskut­ku, ja som ich vy­hnal ďaleko medzi národy a rozp­týlil som ich po krajinách, ale budem im svätyňou na krát­ky čas v krajinách, do ktorých prišli.

Bible21

16 Pro­to řekni: Tak praví Panovník Hos­po­din – Ano, za­hnal jsem je dale­ko mezi náro­dy, ano, roz­prášil jsem je po zemích. V zemích, kam přiš­li, se jim ale sám na­krátko stanu sva­tyní.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček