EkumenickýEzechiel11,15

Ezechiel 11:15

Človeče, o tvojich bratoch, tvojich príbuz­ných a o celom dome Iz­raela hovoria obyvatelia Jeruzalema: Sú ďaleko od Hos­podina, táto krajina je daná do vlast­níc­tva nám.


Verš v kontexte

14 Vtedy mi za­znelo slovo Hos­podina: 15 Človeče, o tvojich bratoch, tvojich príbuz­ných a o celom dome Iz­raela hovoria obyvatelia Jeruzalema: Sú ďaleko od Hos­podina, táto krajina je daná do vlast­níc­tva nám. 16 Pre­to po­vedz: Tak­to vraví Pán, Hos­podin: Vskut­ku, ja som ich vy­hnal ďaleko medzi národy a rozp­týlil som ich po krajinách, ale budem im svätyňou na krát­ky čas v krajinách, do ktorých prišli.

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

15 Synu človeka, tvoji bratia, tvoji bratia, mužovia tvoj­ho výkup­ného p­ríbuzen­stva sú to, a celý dom Iz­raelov, všet­ci, ktorým vraveli obyvatelia Jeruzalema: Vzdiaľte sa od Hos­podina! Nám je daná táto zem do dedičs­tva.

Evanjelický

15 Človeče, o tvojich bratoch, tvojich príbuz­ných a o celom dome Iz­raela hovoria obyvatelia Jeruzalema: Sú ďaleko od Hos­podina, nám je daná táto krajina do vlast­níc­tva.

Ekumenický

15 Človeče, o tvojich bratoch, tvojich príbuz­ných a o celom dome Iz­raela hovoria obyvatelia Jeruzalema: Sú ďaleko od Hos­podina, táto krajina je daná do vlast­níc­tva nám.

Bible21

15 „Synu člověčí! Obyva­te­lé Je­ruzalé­ma ří­kají o tvých bra­t­rech, o tvých vlastních příbuzných a vůbec o ce­lém domu Iz­rae­le: ‚Jsou dale­ko od Hos­po­di­na. Země teď patří nám.‘

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček