EkumenickýEzechiel11,14

Ezechiel 11:14

Vtedy mi za­znelo slovo Hos­podina:


Verš v kontexte

13 Kým som prorokoval, zo­mrel Pelat­ja, syn Benájov. Vtedy som padol na tvár a zvolal som moc­ným hlasom: Ach, Pane, Hos­podin, chceš ú­pl­ne zničiť zvyšok Iz­raela? 14 Vtedy mi za­znelo slovo Hos­podina: 15 Človeče, o tvojich bratoch, tvojich príbuz­ných a o celom dome Iz­raela hovoria obyvatelia Jeruzalema: Sú ďaleko od Hos­podina, táto krajina je daná do vlast­níc­tva nám.

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

14 A stalo sa slovo Hos­podinovo ku mne po­vediac:

Evanjelický

14 Vtedy mi za­znelo slovo Hos­podinovo:

Ekumenický

14 Vtedy mi za­znelo slovo Hos­podina:

Bible21

14 Do­stal jsem slovo Hos­po­di­novo:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček