EkumenickýEzechiel11,13

Ezechiel 11:13

Kým som prorokoval, zo­mrel Pelat­ja, syn Benájov. Vtedy som padol na tvár a zvolal som moc­ným hlasom: Ach, Pane, Hos­podin, chceš ú­pl­ne zničiť zvyšok Iz­raela?


Verš v kontexte

12 Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin, v ktorého ustanoveniach ste nechodili ani ste ne­pl­nili moje nariadenia, ale konali ste podľa pred­pisov národov, ktoré sú okolo vás. 13 Kým som prorokoval, zo­mrel Pelat­ja, syn Benájov. Vtedy som padol na tvár a zvolal som moc­ným hlasom: Ach, Pane, Hos­podin, chceš ú­pl­ne zničiť zvyšok Iz­raela? 14 Vtedy mi za­znelo slovo Hos­podina:

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

13 A stalo sa, keď som prorokoval, že Pelatiáš, syn Benai­ášov, zo­mrel. Vtedy som padol na svoju tvár a skríkol som veľkým hlasom a po­vedal som: Ach, Pane, Hos­podine, činíš koniec ostat­ku Iz­raelov­mu!

Evanjelický

13 Kým som prorokoval, zo­mrel Pelat­já, syn Benájov. Vtedy som padol na tvár a zvolal moc­ným hlasom: Ach, Hos­podine, Pane, chceš ú­pl­ne zničiť zvyšok Iz­raela?

Ekumenický

13 Kým som prorokoval, zo­mrel Pelat­ja, syn Benájov. Vtedy som padol na tvár a zvolal som moc­ným hlasom: Ach, Pane, Hos­podin, chceš ú­pl­ne zničiť zvyšok Iz­raela?

Bible21

13 A za­tím­co jsem pro­ro­koval, Pe­la­tiáš, syn Benajášův, zemřel. Padl jsem pro­to na tvář a hla­si­tě jsem úpěl: „Ach ne, Hos­po­di­ne, Pane můj! To chceš skon­covat s po­zůstatkem Izraele?“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček