EkumenickýEzechiel11,11

Ezechiel 11:11

Ono vám nebude hr­n­com, ani vy v ňom nebudete mäsom. Budem vás súdiť na hranici Iz­raela.


Verš v kontexte

10 pad­nete mečom. Budem vás súdiť na hranici Iz­raela. Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin. 11 Ono vám nebude hr­n­com, ani vy v ňom nebudete mäsom. Budem vás súdiť na hranici Iz­raela. 12 Po­tom spoz­náte, že ja som Hos­podin, v ktorého ustanoveniach ste nechodili ani ste ne­pl­nili moje nariadenia, ale konali ste podľa pred­pisov národov, ktoré sú okolo vás.

späť na Ezechiel, 11

Príbuzné preklady Roháček

11 Ono vám nebude hr­n­com, aby ste vy boli pro­stred neho mäsom; na po­medzí Iz­raelovom vás budem súdiť.

Evanjelický

11 Ono vám nebude hr­n­com, ani vy v ňom nebudete mäsom; na hranici Iz­raela budem vás súdiť.

Ekumenický

11 Ono vám nebude hr­n­com, ani vy v ňom nebudete mäsom. Budem vás súdiť na hranici Iz­raela.

Bible21

11 Už vám ne­bu­de ve městě jako masíčku v hrn­ci. Budu vás sou­dit na iz­rael­ském území

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček