EkumenickýEzechiel10,17

Ezechiel 10:17

Keď za­stali, za­stali aj ony; a keď sa vznies­li, vznies­li sa aj ony, lebo v nich bol duch živej bytos­ti.


Verš v kontexte

16 Keď cherubi šli, kolesá šli vedľa nich; keď cherubi zdvih­li kríd­la, aby sa vznies­li zo zeme, kolesá sa ne­ob­racali vedľa nich. 17 Keď za­stali, za­stali aj ony; a keď sa vznies­li, vznies­li sa aj ony, lebo v nich bol duch živej bytos­ti. 18 Hos­podinova sláva vy­šla sponad prahu chrámu a za­stala nad cherub­mi.

späť na Ezechiel, 10

Príbuzné preklady Roháček

17 Keď stáli, stály, a keď sa zdvih­li, zdvih­ly sa s nimi, lebo duch živej bytos­ti bol v nich.

Evanjelický

17 Keď za­stali, za­stali aj ony; a keď sa vznies­li, vznies­li sa aj ony, lebo v nich bol duch živej bytos­ti.

Ekumenický

17 Keď za­stali, za­stali aj ony; a keď sa vznies­li, vznies­li sa aj ony, lebo v nich bol duch živej bytos­ti.

Bible21

17 Když stá­li, stá­la, když se zveda­li, zveda­la se s ni­mi, ne­boť v nich byl duch živo­ta.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček