EkumenickýEzechiel1,18

Ezechiel 1:18

Mali bah­ry a videl som, že ich bah­ry boli do­okola pl­né očí na všet­kých štyroch kolesách.


Verš v kontexte

17 Moh­li ísť na všet­ky štyri strany, v chode sa ne­ob­racali. 18 Mali bah­ry a videl som, že ich bah­ry boli do­okola pl­né očí na všet­kých štyroch kolesách. 19 Keď živé bytos­ti šli, po­hybovali sa aj kolesá vedľa nich. Keď sa živé bytos­ti vznies­li zo zeme, vznies­li sa aj kolesá.

späť na Ezechiel, 1

Príbuzné preklady Roháček

18 A čo do ich lúkotí, boly vy­soké a strašné, a ich lúkote boly pl­né očí kolom do­okola, ich všet­kých štyroch.

Evanjelický

18 Mali bah­ry, a videl som, že ich bah­ry boli do­okola pl­né očí na všet­kých štyroch kolesách.

Ekumenický

18 Mali bah­ry a videl som, že ich bah­ry boli do­okola pl­né očí na všet­kých štyroch kolesách.

Bible21

18 Lou­ko­tě mě­la ohrom­né, až z nich šla hrůza, a každá z těch čtyř lou­ko­tí byla ko­lem doko­la plná očí.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček