EkumenickýEzechiel1,17

Ezechiel 1:17

Moh­li ísť na všet­ky štyri strany, v chode sa ne­ob­racali.


Verš v kontexte

16 Vzhľad kolies a ich zhotovenie pri­pomínali lesk drahokamu a všet­ky štyri mali tú is­tú podobu. Zhotovené boli tak, že vy­zerali akoby koleso bolo v kolese. 17 Moh­li ísť na všet­ky štyri strany, v chode sa ne­ob­racali. 18 Mali bah­ry a videl som, že ich bah­ry boli do­okola pl­né očí na všet­kých štyroch kolesách.

späť na Ezechiel, 1

Príbuzné preklady Roháček

17 Keď išly, išly na svoje štyri strany; ne­ob­racaly sa, keď išly.

Evanjelický

17 Moh­li ísť na všet­ky štyri strany, v chode sa ne­ob­racali.

Ekumenický

17 Moh­li ísť na všet­ky štyri strany, v chode sa ne­ob­racali.

Bible21

17 Když se po­hy­bova­la, moh­la jet na všech­ny čtyři stra­ny, cestou ne­zatáče­la.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček