EkumenickýEzechiel1,16

Ezechiel 1:16

Vzhľad kolies a ich zhotovenie pri­pomínali lesk drahokamu a všet­ky štyri mali tú is­tú podobu. Zhotovené boli tak, že vy­zerali akoby koleso bolo v kolese.


Verš v kontexte

15 Keď som hľadel na tie živé bytos­ti, pri každej som videl po jed­nom kolese na zemi. 16 Vzhľad kolies a ich zhotovenie pri­pomínali lesk drahokamu a všet­ky štyri mali tú is­tú podobu. Zhotovené boli tak, že vy­zerali akoby koleso bolo v kolese. 17 Moh­li ísť na všet­ky štyri strany, v chode sa ne­ob­racali.

späť na Ezechiel, 1

Príbuzné preklady Roháček

16 Kolesá a ich práca boly na po­hľad ako far­ba taršíš, a všet­ky štyri maly jed­nu a tú is­tú podobu a boly na po­hľad aj ich práca, jako keby bolo bývalo koleso v kolese.

Evanjelický

16 Vzhľad kolies a ich výroba pri­pomínali lesk chryzolitu a všet­ky štyri mali rov­nakú podobu. Tak vy­zerali a tak boli zhotovené, ako keby koleso bolo v kolese.

Ekumenický

16 Vzhľad kolies a ich zhotovenie pri­pomínali lesk drahokamu a všet­ky štyri mali tú is­tú podobu. Zhotovené boli tak, že vy­zerali akoby koleso bolo v kolese.

Bible21

16 Je­jich vzhled a složení bylo násle­dující: Třpy­ti­la se jako chry­so­lit a všech­na čtyři vy­pa­da­la stejně. Složení mě­la ta­kové, že na­po­hled bylo ja­ko­by kolo upro­střed ko­la.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček