EkumenickýEzechiel1,12

Ezechiel 1:12

Všet­ky šli tvárou vpred ta, kam chcel ísť Duch. Keď šli, ne­ob­racali sa.


Verš v kontexte

11 Také boli ich tváre. Ich kríd­la boli vzopäté na­hor, takže kríd­lami sa vzájom­ne dotýkali a dvoma si za­krývali telá. 12 Všet­ky šli tvárou vpred ta, kam chcel ísť Duch. Keď šli, ne­ob­racali sa. 13 Medzi štyr­mi bytosťami bolo niečo, čo vy­zeralo ako žeravé uhlíky, ako fak­le, ktoré sa po­hybovali medzi živými bytosťami. Oheň vy­dával žiaru a z ohňa šľahali bles­ky.

späť na Ezechiel, 1

Príbuzné preklady Roháček

12 Každá išla priamo smerom svojej tvári. Kam bol ob­rátený Duch ísť, ta išly; ne­ob­racaly sa, keď išly.

Evanjelický

12 Všet­ky šli priamo smerom svojej tváre: tam išli, kam chcel ísť duch; keď šli, ne­ob­racali sa.

Ekumenický

12 Všet­ky šli tvárou vpred ta, kam chcel ísť Duch. Keď šli, ne­ob­racali sa.

Bible21

12 Každá se po­hy­bova­la pří­mo vpřed. Kamko­li za­mířil Duch, tam šly, cestou se ne­o­táče­ly.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček