EkumenickýEzdráš8,29

Ezdráš 8:29

Opat­ruj­te ich a strážte, kým ich ne­od­vážite pred pred­stavenými kňazov, levitov a pred pred­stavenými iz­rael­ských rodov v Jeruzaleme, v komorách Hos­podinov­ho domu!


Verš v kontexte

28 Pri­tom som im po­vedal: Vy ste svätí Hos­podinovi, i tieto nádoby sú po­svät­né, aj strieb­ro so zlatom je obet­ný dar Hos­podinovi, Bohu vašich ot­cov. 29 Opat­ruj­te ich a strážte, kým ich ne­od­vážite pred pred­stavenými kňazov, levitov a pred pred­stavenými iz­rael­ských rodov v Jeruzaleme, v komorách Hos­podinov­ho domu! 30 Kňazi a leviti pre­vzali od­vážené strieb­ro, zlato a nádoby, aby ich do­pravili do Jeruzalema, do domu nášho Boha.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

29 Po­zoruj­te a strážte to, do­kiaľ to neodvážite pred kniežatami kňazov a Levitov a p­red kniežatami ot­cov Iz­raela v Jeruzaleme, v komorách domu Hos­podinov­ho.

Evanjelický

29 Opat­ruj­te ich a strážte, kým ich ne­od­vážite pop­red­ným kňazom a levítom i predákom rodín iz­rael­ských v Jeruzaleme v komorách domu Hos­podinov­ho.

Ekumenický

29 Opat­ruj­te ich a strážte, kým ich ne­od­vážite pred pred­stavenými kňazov, levitov a pred pred­stavenými iz­rael­ských rodov v Jeruzaleme, v komorách Hos­podinov­ho domu!

Bible21

29 Peč­livě je střež­te, dokud je v Je­ruzalémě ne­od­váží­te předním kněžím, levi­tům a před­stavi­te­lům iz­rael­ských ot­cov­ských rodů do ko­mor Hos­po­di­nova chrámu.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček