EkumenickýEzdráš8,28

Ezdráš 8:28

Pri­tom som im po­vedal: Vy ste svätí Hos­podinovi, i tieto nádoby sú po­svät­né, aj strieb­ro so zlatom je obet­ný dar Hos­podinovi, Bohu vašich ot­cov.


Verš v kontexte

27 ďalej dvad­sať zlatých džbánov po tisíc drachiem a dve nádoby z lesklého bron­zu, vzác­ne ako zlato. 28 Pri­tom som im po­vedal: Vy ste svätí Hos­podinovi, i tieto nádoby sú po­svät­né, aj strieb­ro so zlatom je obet­ný dar Hos­podinovi, Bohu vašich ot­cov. 29 Opat­ruj­te ich a strážte, kým ich ne­od­vážite pred pred­stavenými kňazov, levitov a pred pred­stavenými iz­rael­ských rodov v Jeruzaleme, v komorách Hos­podinov­ho domu!

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

28 A riekol som im: Vy ste svätí Hos­podinovi, i tie nádoby sú sväté, a strieb­ro a zlato je dob­rovoľná obeť, daná Hospodinovi, Bohu vašich ot­cov.

Evanjelický

28 Po­tom som im po­vedal: Svätí Hos­podinovi ste a sväté sú nádoby; strieb­ro i zlato je dob­rovoľný dar pre Hos­podina, Boha vašich ot­cov.

Ekumenický

28 Pri­tom som im po­vedal: Vy ste svätí Hos­podinovi, i tieto nádoby sú po­svät­né, aj strieb­ro so zlatom je obet­ný dar Hos­podinovi, Bohu vašich ot­cov.

Bible21

28 Ře­kl jsem jim: „Jste svatí Hos­po­di­nu a rovněž toto náčiní je svaté. Toto zla­to a stříbro je dob­rovolný dar Hos­po­di­nu, Bohu vašich ot­ců.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček