EkumenickýEzdráš8,21

Ezdráš 8:21

Po­tom som tam pri rieke Ahave vy­hlásil pôst, aby sme sa po­korili pred svojím Bohom a vy­prosili si od neho šťast­nú ces­tu pre seba, pre svoje deti i pre celý svoj majetok.


Verš v kontexte

20 a z nevoľníkov chrámu, ktorých dal Dávid a kniežatá na službu levitom, dve­stod­vad­sať ne­voľníkov chrámu. Títo všet­ci boli za­značení podľa mena. 21 Po­tom som tam pri rieke Ahave vy­hlásil pôst, aby sme sa po­korili pred svojím Bohom a vy­prosili si od neho šťast­nú ces­tu pre seba, pre svoje deti i pre celý svoj majetok. 22 Han­bil som sa totiž prosiť kráľa o vojsko a jaz­du na našu ochranu pred ne­priateľom na ces­te. Veď sme vy­hlásili kráľovi: Ruka nášho Boha vlád­ne nad všet­kými tými, čo ho vy­hľadávajú na svoje dob­ro, ale jeho mohut­ný hnev za­sahuje všet­kých, čo ho opúšťajú.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

21 A vy­hlásil som tam pôst, pri rieke Ahave, aby sme sa ponižovali pred svojím Bohom hľadajúc od neho priamu ces­tu pre seba, pre svoje deti a pre všet­ko svoje imanie.

Evanjelický

21 Tam pri rieke Ahave som vy­hlásil pôst, aby sme sa po­korili pred svojím Bohom a vy­prosili si od Neho priaz­nivú ces­tu pre seba, pre svoje deti aj pre svoj majetok,

Ekumenický

21 Po­tom som tam pri rieke Ahave vy­hlásil pôst, aby sme sa po­korili pred svojím Bohom a vy­prosili si od neho šťast­nú ces­tu pre seba, pre svoje deti i pre celý svoj majetok.

Bible21

21 Teh­dy jsem tam u průplavu Ahava vy­hlásil půst. Pokořova­li jsme se před naším Bo­hem a žáda­li ho, aby na cestě chránil nás, naše dě­ti i vše­chen náš majetek.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček