EkumenickýEzdráš8,19

Ezdráš 8:19

ďalej Chašab­ju a s ním Ješaju z Meráriho synov, jeho bratov a ich synov, spolu dvad­siatich,


Verš v kontexte

18 Keďže nad nami bola dob­rotivá ruka nášho Boha, pri­vied­li nám veľmi učeného muža zo synov Mach­liho, Léviho syna, Iz­raelov­ho syna, totiž Šéreb­ju, a jeho synov s jeho brat­mi, spolu osem­nás­tich, 19 ďalej Chašab­ju a s ním Ješaju z Meráriho synov, jeho bratov a ich synov, spolu dvad­siatich, 20 a z nevoľníkov chrámu, ktorých dal Dávid a kniežatá na službu levitom, dve­stod­vad­sať ne­voľníkov chrámu. Títo všet­ci boli za­značení podľa mena.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

19 a Chašabiáša a s ním Izai­áša zo synov Meráriho, jeho bratov a ich synov, dvad­siatich.

Evanjelický

19 a Chašab­ju a s ním Ješaju z Meráríov­cov, jeho bratov a synov, dvad­sať osôb,

Ekumenický

19 ďalej Chašab­ju a s ním Ješaju z Meráriho synov, jeho bratov a ich synov, spolu dvad­siatich,

Bible21

19 Ze synů Me­ra­ri­ho po­sla­li Chaša­biáše a Ješajáše; s je­jich bra­t­ry a syny jich bylo 20.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček