EkumenickýEzdráš8,16

Ezdráš 8:16

Vtedy som po­slal po predákov a učiteľov, po Elíezera, Aríela, Šemaju, El­nátana, Nátana, Zechar­ju a Mešul­láma a po učiteľov Jaríba a El­nátana.


Verš v kontexte

15 Zhromaždil som ich k rieke, čo tečie do Ahavy, a po­bud­li sme tam tri dni. Keď som sa roz­hliadol po ľude a kňazoch, nenašiel som medzi nimi ani jediného levitu. 16 Vtedy som po­slal po predákov a učiteľov, po Elíezera, Aríela, Šemaju, El­nátana, Nátana, Zechar­ju a Mešul­láma a po učiteľov Jaríba a El­nátana. 17 Roz­kázal som im, aby šli k Iddovi, pred­stavenému v obci Kásif­ja, a vložil som im do úst slová, ktorými sa bolo treba pri­hovoriť Id­dovi a jeho bratom, ne­voľníkom chrámu v obci Kásif­ja, aby k nám pri­vied­li služob­níkov pre dom nášho Boha.

späť na Ezdráš, 8

Príbuzné preklady Roháček

16 Vtedy som po­slal po Eliézera, po Ariela, po Šemai­áša, po El­natána, po Jariba, po El­natána, po Nátana, po Za­chariáša, po Mešul­lama, pred­ných, a po Jojariba a po El­natána, umných učiteľov.

Evanjelický

16 Po­slal som teda po predákov, po Elíezera, Ariéla, Šemaju, El­nátána, Háríba, El­nátána, Nátana, Zechar­ju a Mešuláma a po učiteľov Jójáríba a El­nátána;

Ekumenický

16 Vtedy som po­slal po predákov a učiteľov, po Elíezera, Aríela, Šemaju, El­nátana, Nátana, Zechar­ju a Mešul­láma a po učiteľov Jaríba a El­nátana.

Bible21

16 Svo­lal jsem tedy vůd­ce Elie­ze­ra, Ari­e­la, Še­majáše, Elna­ta­na, Ja­ri­ba, Elna­ta­na, Náta­na, Za­cha­ri­áše a Mešula­ma spo­lu s učeným Joja­ri­bem a Elnátanem

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček