EkumenickýEzdráš6,19

Ezdráš 6:19

Vtedy tí, čo prišli zo zajatia, slávili Pas­chu š­tr­nás­teho dňa pr­vého mesiaca.


Verš v kontexte

18 Po­tom za­delili kňazov po ich triedach, takis­to levitov po ich od­deleniach na Božiu službu v Jeruzaleme, ako sa píše v Mojžišovej knihe. 19 Vtedy tí, čo prišli zo zajatia, slávili Pas­chu š­tr­nás­teho dňa pr­vého mesiaca. 20 Keďže kňazi a leviti sa do jed­ného očis­tili, všet­ci boli čis­tí, a tak moh­li za­bíjať pas­chál­neho barán­ka všet­kým, čo prišli zo zajatia, aj svojim bratom kňazom, aj sebe.

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

19 A synovia pre­stehovania slávili aj Veľkú noc š­tr­nás­teho dňa prvého mesiaca.

Evanjelický

19 Tí, čo sa vrátili zo zajatia, os­lávili pas­chu š­tr­nás­teho dňa pr­vého mesiaca.

Ekumenický

19 Vtedy tí, čo prišli zo zajatia, slávili Pas­chu š­tr­nás­teho dňa pr­vého mesiaca.

Bible21

19 Čtrnáctého dne prvního měsíce slavi­li navrá­til­ci Hod beránka.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček