EkumenickýEzdráš6,10

Ezdráš 6:10

aby prinášali Bohu nebies milé obety a mod­lili sa za blažený život kráľa a jeho rodiny.


Verš v kontexte

9 A čo treba, býčky, barany a jahňatá na spaľované obety Bohu nebies, zrno, soľ, víno a či olej nech sa im každoden­ne dáva bez akéhokoľvek klam­stva, o čo požiadajú kňazi, 10 aby prinášali Bohu nebies milé obety a mod­lili sa za blažený život kráľa a jeho rodiny. 11 Ďalej sa vy­dáva z mojej strany roz­kaz: Ktokoľvek by nedod­ržal toto nariadenie, nech vy­trh­nú z jeho domu trám, nech ho vztýčia a nech ho naň pri­bijú a jeho dom nech je z trestu ob­rátený na rumovis­ko!

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

10 aby obetovali Bohu nebies príjem­nú vôňu a mod­lili sa za život kráľa a jeho synov.

Evanjelický

10 aby prinášali von­né obete nebes­kému Bohu a mod­lili sa za život kráľa a jeho synov.

Ekumenický

10 aby prinášali Bohu nebies milé obety a mod­lili sa za blažený život kráľa a jeho rodiny.

Bible21

10 aby přináše­li Bohu ne­bes příjemné obě­ti a mod­li­li se za život krále a jeho synů.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček