EkumenickýEzdráš6,1

Ezdráš 6:1

Vtedy kráľ Dárius vy­dal roz­kaz hľadať v klenotnici písom­nos­ti, ktoré boli uložené až tam v Babylone.


Verš v kontexte

1 Vtedy kráľ Dárius vy­dal roz­kaz hľadať v klenotnici písom­nos­ti, ktoré boli uložené až tam v Babylone. 2 Aj sa našiel v panovníckom síd­le Ek­batana, ktoré leží v médskej provin­cii, jeden zvitok, kde bolo na­písané: Pamät­ný záz­nam: 3 V prvom roku svoj­ho kraľovania roz­kázal kráľ Kýros vo veci Božieho domu v Jeruzaleme: Nech sa stavia ten­to chrám ako mies­to, na ktoré sa prinášajú obety spoločen­stva a ohňové obety na zá­kladoch, ktoré znesú jeho výšku šesťdesiat lakťov a jeho šír­ku šesťdesiat lakťov.

späť na Ezdráš, 6

Príbuzné preklady Roháček

1 Vtedy roz­kázal kráľ Dárius, aby hľadali v dome kníh po­kladov, složených tam v Babylone.

Evanjelický

1 Kráľ Dárius vy­dal roz­kaz, aby pát­rali v po­klad­nici, kde ukladali spisy v Babylonii.

Ekumenický

1 Vtedy kráľ Dárius vy­dal roz­kaz hľadať v klenotnici písom­nos­ti, ktoré boli uložené až tam v Babylone.

Bible21

1 Král Da­re­i­os tedy naří­dil, ať jsou pro­hledá­ny záznamy uložené v babylon­ské archivní kni­hovně.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček