EkumenickýEzdráš5,16

Ezdráš 5:16

Nuž a ten­to Šéšbac­car došiel, po­staral sa o základy Božieho domu v Jeruzaleme a od­vtedy sa stavia do­siaľ, ale do­stavaný nie je.


Verš v kontexte

15 a po­vedal mu: Vez­mi tieto nádoby, choď a ulož ich v jeruzalemskom chráme! Nech sa stavia Boží dom na tom mies­te, kde stál! 16 Nuž a ten­to Šéšbac­car došiel, po­staral sa o základy Božieho domu v Jeruzaleme a od­vtedy sa stavia do­siaľ, ale do­stavaný nie je. 17 Teraz, ak kráľ uzná za dob­ré, nech sa pát­ra v kráľovskej klenot­nici tam v Babylone, či je to tak, že kráľ Kýros vy­dal roz­kaz stavať Boží dom v Jeruzaleme. Nech nám teda kráľ pošle roz­hod­nutie v tejto veci!

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

16 Vtedy prišiel ten is­tý Šešbacar a založil zá­klady domu Božieho, ktorý je v Jeruzaleme, a stavia sa od­vtedy až doteraz, a ešte nie je do­stavený.

Evanjelický

16 Po­tom onen Šéšbac­car šiel, položil zá­klady domu Božieho v Jeruzaleme; od­vtedy sa buduje až doteraz, ale ešte nie je hotový.

Ekumenický

16 Nuž a ten­to Šéšbac­car došiel, po­staral sa o základy Božieho domu v Jeruzaleme a od­vtedy sa stavia do­siaľ, ale do­stavaný nie je.

Bible21

16 Šešbacar tedy přišel a po­ložil zákla­dy Božího domu v Je­ruzalémě. Od té doby se až dodnes staví a ještě není dokončen.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček