EkumenickýEzdráš5,10

Ezdráš 5:10

Opýtali sme sa ich aj na ich mená, aby sme ti dali vedieť, aj sme za­značili mená mužov, ktorí sú ich náčel­ník­mi.


Verš v kontexte

9 Opýtali sme sa teda starších a tak­to sme im vraveli: Kto vám do­volil stavať ten­to chrám a opravovať tieto hrad­by? 10 Opýtali sme sa ich aj na ich mená, aby sme ti dali vedieť, aj sme za­značili mená mužov, ktorí sú ich náčel­ník­mi. 11 Od­povedali nám tak­to: My sme služob­níci Boha nebies a zeme a staviame ten­to chrám, ktorý bol po­stavený už dáv­no pred mnohými rok­mi. Staval ho a aj po­stavil veľký iz­rael­ský kráľ.

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

10 Áno, i na ich mená sme sa ich pýtali, aby sme popísali mená mužov, ktorí prední medzi nimi, aby sme ti ich oznámili.

Evanjelický

10 Spýtali sme sa ich aj na ich mená, aby sme ti ich oznámili, pre­to sme za­písali mená mužov, ktorí im boli v čele.

Ekumenický

10 Opýtali sme sa ich aj na ich mená, aby sme ti dali vedieť, aj sme za­značili mená mužov, ktorí sú ich náčel­ník­mi.

Bible21

10 Pta­li jsme se jich také na jmé­na, abychom ti je ozná­mi­li a moh­li připsat jmé­na mužů, kteří jim sto­jí v če­le.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček