EkumenickýEzdráš5,1

Ezdráš 5:1

Prorok Ag­ge­us a Id­dov syn Za­chariáš však prorokovali v mene Boha Iz­raela, ktorý vládol nad nimi, tým Židom, ktorí boli v Judsku a v Jeruzaleme.


Verš v kontexte

1 Prorok Ag­ge­us a Id­dov syn Za­chariáš však prorokovali v mene Boha Iz­raela, ktorý vládol nad nimi, tým Židom, ktorí boli v Judsku a v Jeruzaleme. 2 Šeal­tíelov syn Zerub­bábel a Jócadakov syn Jéšua sa vzchopili a začali stavať Boží dom v Jeruzaleme. Ruka v ruke s nimi pracovali Boží proroci a pod­porovali ich. 3 V tom čase k nim prišiel vladár Záriečia Tat­tenaj, Šetar-Bózenaj a ich spolu­pracov­níci a opýtali sa ich: Kto vám do­volil stavať ten­to chrám a opravovať tieto hrad­by?

späť na Ezdráš, 5

Príbuzné preklady Roháček

1 Toho času prorokoval prorok Hag­ge­us a Za­chariáš, syn Id­dov, proroci, Židom, ktorí boli v Jud­sku a v Jeruzaleme, v mene Boha Iz­raelov­ho, k­torý bol nad nimi.

Evanjelický

1 Vtedy prorokovali prorok Ag­ge­us a Za­chariáš, syn Id­dov, proroci, Židom v Jud­sku a v Jeruzaleme v mene Boha Iz­raela, ktorý je nad nimi.

Ekumenický

1 Prorok Ag­ge­us a Id­dov syn Za­chariáš však prorokovali v mene Boha Iz­raela, ktorý vládol nad nimi, tým Židom, ktorí boli v Judsku a v Jeruzaleme.

Bible21

1 Age­us pro­rok a Za­cha­ri­áš, syn Idův, teh­dy pro­ro­kova­li Ži­dům v Jud­s­ku a v Je­ruzalémě ve jménu svr­chovaného Boha Iz­rae­le.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček