EkumenickýEzdráš4,9

Ezdráš 4:9

Kan­celár Rechúm, pisár Šimšaj, os­tat­ní ich spolu­pracov­níci — sud­covia, nižší úrad­níci, do­zor­covia a správ­covia, ľudia z Uruku, Babylonu, Šúšanu, teda Élam­ci


Verš v kontexte

8 Kan­celár Rechúm a pisár Šimšaj zo­stavili kráľovi Ar­taxer­xovi správu o Jeruzaleme toh­to znenia: 9 Kan­celár Rechúm, pisár Šimšaj, os­tat­ní ich spolu­pracov­níci — sud­covia, nižší úrad­níci, do­zor­covia a správ­covia, ľudia z Uruku, Babylonu, Šúšanu, teda Élam­ci 10 a os­tat­né národy, ktoré veľký a sláv­ny As­nap­par zajal a usadil v samárijských mes­tách a na os­tat­nom Záriečí.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

9 Vtedy písal Rechúm, kan­celár, a Šimšai, pisár, a os­tat­ní ich spoločníci, Díňania, Afar­satechania, Tar­peľania, Afares-ania, Ar­kevänia, Babylon­ci, Susanechania, Dehavänia a Élamiti

Evanjelický

9 Veliteľ Rechúm a pisár Šimšaj a os­tat­ní ich druhovia, sud­covia, podúrad­níci, do­zor­covia a správ­covia, ľudia z Uruku, Babylonu, Šúšánu, to jest Elám­ci

Ekumenický

9 Kan­celár Rechúm, pisár Šimšaj, os­tat­ní ich spolu­pracov­níci — sud­covia, nižší úrad­níci, do­zor­covia a správ­covia, ľudia z Uruku, Babylonu, Šúšanu, teda Élam­ci

Bible21

9 Kan­cléř Re­chum, písař Ši­mšaj a je­jich druhové soud­ci, zmo­cněn­ci a další před­stavi­te­lé per­ských, uru­ckých, babylon­ských, súských (to jest elam­ských)

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček