EkumenickýEzdráš4,8

Ezdráš 4:8

Kan­celár Rechúm a pisár Šimšaj zo­stavili kráľovi Ar­taxer­xovi správu o Jeruzaleme toh­to znenia:


Verš v kontexte

7 V časoch Ar­taxer­xa písal zas Bišlám, Mit­redát a Tábeel so svojimi os­tat­nými spolu­pracov­ník­mi perz­skému kráľovi Ar­taxer­xovi. Obžaloba bola na­písaná aramej­ským pís­mom a bola preložená do aramejčiny. 8 Kan­celár Rechúm a pisár Šimšaj zo­stavili kráľovi Ar­taxer­xovi správu o Jeruzaleme toh­to znenia: 9 Kan­celár Rechúm, pisár Šimšaj, os­tat­ní ich spolu­pracov­níci — sud­covia, nižší úrad­níci, do­zor­covia a správ­covia, ľudia z Uruku, Babylonu, Šúšanu, teda Élam­ci

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

8 Rechúm, kan­celár, a Šimšai, pisár, na­písali jeden list proti Jeruzalemu kráľovi Ar­taxer­xovi tak­to.

Evanjelický

8 Veliteľ Rechúm a pisár Šimšaj na­písali kráľovi Ar­taxer­xovi takýto list proti Jeruzalemu:

Ekumenický

8 Kan­celár Rechúm a pisár Šimšaj zo­stavili kráľovi Ar­taxer­xovi správu o Jeruzaleme toh­to znenia:

Bible21

8 Kan­cléř Re­chum a písař Ši­mšaj pak ohledně Je­ruzalé­ma na­psa­li krá­li Ar­taxer­xovi násle­dující do­pis:

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček