EkumenickýEzdráš4,7

Ezdráš 4:7

V časoch Ar­taxer­xa písal zas Bišlám, Mit­redát a Tábeel so svojimi os­tat­nými spolu­pracov­ník­mi perz­skému kráľovi Ar­taxer­xovi. Obžaloba bola na­písaná aramej­ským pís­mom a bola preložená do aramejčiny.


Verš v kontexte

6 Na začiat­ku kraľovania kráľa Ahas­véra na­písali žalobu na jud­ských a jeruzalem­ských obyvateľov. 7 V časoch Ar­taxer­xa písal zas Bišlám, Mit­redát a Tábeel so svojimi os­tat­nými spolu­pracov­ník­mi perz­skému kráľovi Ar­taxer­xovi. Obžaloba bola na­písaná aramej­ským pís­mom a bola preložená do aramejčiny. 8 Kan­celár Rechúm a pisár Šimšaj zo­stavili kráľovi Ar­taxer­xovi správu o Jeruzaleme toh­to znenia:

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

7 A zase za dní Ar­taxer­xa písal Bišlam, Mit­redat, Tabel a os­tat­ní jeho spoločníci, na Ar­taxer­xa, perz­ského kráľa. A pís­mo toho lis­tu bolo písané aramej­sky, sýrsky, aj bolo preložené na aramej­sky.

Evanjelický

7 V dňoch Ar­taxer­xových na­písal Bišlám, Mit­redát, Tábél a os­tat­ní ich druhovia perz­skému kráľovi Ar­taxer­xovi. Ten­to list bol na­písaný aramej­ským pís­mom a preložený do aramejčiny.

Ekumenický

7 V časoch Ar­taxer­xa písal zas Bišlám, Mit­redát a Tábeel so svojimi os­tat­nými spolu­pracov­ník­mi perz­skému kráľovi Ar­taxer­xovi. Obžaloba bola na­písaná aramej­ským pís­mom a bola preložená do aramejčiny.

Bible21

7 Také za vlá­dy Ar­taxer­xe na­psal Bišlam s Mi­t­reda­tem, Tabe­lem a ostatní­mi svý­mi spo­lečníky do­pis per­ské­mu krá­li Ar­taxer­xovi. Byl na­psán ara­mej­ským pís­mem a je uve­den ara­mej­s­ky.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček