EkumenickýEzdráš4,6

Ezdráš 4:6

Na začiat­ku kraľovania kráľa Ahas­véra na­písali žalobu na jud­ských a jeruzalem­ských obyvateľov.


Verš v kontexte

5 Ok­rem toho pod­plácali vplyv­ných úrad­níkov, aby marili ich pred­sav­zatie. Tak to bolo po všet­ky dni perz­ského kráľa Kýra, až kým nek­raľoval perz­ský kráľ Dárius. 6 Na začiat­ku kraľovania kráľa Ahas­véra na­písali žalobu na jud­ských a jeruzalem­ských obyvateľov. 7 V časoch Ar­taxer­xa písal zas Bišlám, Mit­redát a Tábeel so svojimi os­tat­nými spolu­pracov­ník­mi perz­skému kráľovi Ar­taxer­xovi. Obžaloba bola na­písaná aramej­ským pís­mom a bola preložená do aramejčiny.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

6 A keď kraľoval Ahas­ver, na začiat­ku jeho kraľovania, na­písali žalobu na obyvateľov Jud­ska a Jeruzalema.

Evanjelický

6 Za kraľovania Ahas­véra, na počiat­ku jeho kraľovania, na­písali žalobu na jud­ských a jeruzalem­ských obyvateľov.

Ekumenický

6 Na začiat­ku kraľovania kráľa Ahas­véra na­písali žalobu na jud­ských a jeruzalem­ských obyvateľov.

Bible21

6 Když se pak vlá­dy ujal Xer­xes, hned v jeho nástupním roce bylo na obyva­te­le Judy a Je­ruzalé­ma podáno udání.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček