EkumenickýEzdráš4,2

Ezdráš 4:2

prišli k Zerubbábelovi a rodovým náčel­níkom a po­vedali im: Chceli by sme s vami stavať, lebo aj my uc­tievame vášho Boha a obetujeme mu od čias asýr­skeho kráľa Esar-Chad­dóna, ktorý nás sem do­viedol.


Verš v kontexte

1 Keď sa do­počuli Júdovi a Ben­jamínovi protiv­níci, že na­vráten­ci zo zajatia stavajú chrám Hos­podinovi, Bohu Iz­raela, 2 prišli k Zerubbábelovi a rodovým náčel­níkom a po­vedali im: Chceli by sme s vami stavať, lebo aj my uc­tievame vášho Boha a obetujeme mu od čias asýr­skeho kráľa Esar-Chad­dóna, ktorý nás sem do­viedol. 3 Lenže Zerub­bábel, Jéšua a iní náčel­níci iz­rael­ských rodín im od­vetili: Vy a my ne­smieme spolu stavať dom nášmu Bohu, ale iba my sami staviame Hos­podinovi, Bohu Iz­raela, ako nám roz­kázal perz­ský kráľ, kráľ Kýros.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

2 pri­stúpili k Zerubábelovi a k hlavám ot­cov a po­vedali im: Budeme staväť s vami, lebo hľadáme vášho Boha jako vy a jemu obetujeme odo dní Esar-chad­dona, as­sýr­skeho kráľa, ktorý nás do­viedol sem hore.

Evanjelický

2 do­stavili sa k Zerubábelovi a k predákom rodín a po­vedali: Budeme s vami budovať, veď uc­tievame vášho Boha tak ako vy a obetujeme mu odo dní asýr­skeho kráľa Ésar-Chad­dóna, ktorý nás sem pri­viedol.

Ekumenický

2 prišli k Zerubbábelovi a rodovým náčel­níkom a po­vedali im: Chceli by sme s vami stavať, lebo aj my uc­tievame vášho Boha a obetujeme mu od čias asýr­skeho kráľa Esar-Chad­dóna, ktorý nás sem do­viedol.

Bible21

2 přiš­li za Ze­ru­bábe­lem a za před­stavi­te­li ot­cov­ských rodů s návrhem: „Bu­de­me stavět s vá­mi! Ctí­me vaše­ho Boha stejně jako vy; obě­tuje­me mu od té do­by, co nás sem přesíd­lil asyr­ský král Esar-chadon.“

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček