EkumenickýEzdráš4,19

Ezdráš 4:19

Na môj roz­kaz hľadali a našli, že sa toto mes­to od­pradáv­na vzpieralo proti kráľom a že v ňom do­chádzalo k odbojom a vzburám


Verš v kontexte

18 Obžalob­ný spis, ktorý ste nám po­slali, bol jas­ne prečítaný v mojej prítom­nos­ti. 19 Na môj roz­kaz hľadali a našli, že sa toto mes­to od­pradáv­na vzpieralo proti kráľom a že v ňom do­chádzalo k odbojom a vzburám 20 a že v Jeruzaleme bývali moc­ní králi a panovali nad všet­kými územiami, čo sú za Riekou, a platila sa im daň, po­platok a clo.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

19 A odo mňa bol vy­daný roz­kaz, a hľadali a našli, že to mes­to od pradáv­na po­vs­távalo proti kráľom, a že sa v ňom robieval od­boj a vzbura,

Evanjelický

19 Pre­to som roz­kázal, aby pát­rali; a zis­tili, že toto mes­to od­dáv­na po­vs­távalo proti kráľom a strojili sa v ňom vzbury a po­vs­tania.

Ekumenický

19 Na môj roz­kaz hľadali a našli, že sa toto mes­to od­pradáv­na vzpieralo proti kráľom a že v ňom do­chádzalo k odbojom a vzburám

Bible21

19 Na můj příkaz bylo zkou­máno a zjištěno, že do­tyčné město je od sta­rodáv­na pro­ti králům od­bojné a že v něm vzni­kají po­vstání a vzpou­ry.

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček