EkumenickýEzdráš4,1

Ezdráš 4:1

Keď sa do­počuli Júdovi a Ben­jamínovi protiv­níci, že na­vráten­ci zo zajatia stavajú chrám Hos­podinovi, Bohu Iz­raela,


Verš v kontexte

1 Keď sa do­počuli Júdovi a Ben­jamínovi protiv­níci, že na­vráten­ci zo zajatia stavajú chrám Hos­podinovi, Bohu Iz­raela, 2 prišli k Zerubbábelovi a rodovým náčel­níkom a po­vedali im: Chceli by sme s vami stavať, lebo aj my uc­tievame vášho Boha a obetujeme mu od čias asýr­skeho kráľa Esar-Chad­dóna, ktorý nás sem do­viedol. 3 Lenže Zerub­bábel, Jéšua a iní náčel­níci iz­rael­ských rodín im od­vetili: Vy a my ne­smieme spolu stavať dom nášmu Bohu, ale iba my sami staviame Hos­podinovi, Bohu Iz­raela, ako nám roz­kázal perz­ský kráľ, kráľ Kýros.

späť na Ezdráš, 4

Príbuzné preklady Roháček

1 A keď počuli protiv­níci Júdovi a Ben­jaminovi, že synovia pre­stehovania staväjú chrám Hos­podinovi, Bohu Iz­raelov­mu,

Evanjelický

1 Keď ne­priatelia Júdu a Ben­jamína počuli, že tí, čo sa vrátili zo zajatia, budujú chrám Hos­podinovi, Bohu Iz­raela,

Ekumenický

1 Keď sa do­počuli Júdovi a Ben­jamínovi protiv­níci, že na­vráten­ci zo zajatia stavajú chrám Hos­podinovi, Bohu Iz­raela,

Bible21

1 Když ne­přá­te­lé Judy a Ben­jamí­na us­lyše­li, že navrá­til­ci staví chrám Hos­po­di­nu, Bohu Iz­rae­le,

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček