EkumenickýEzdráš3,4

Ezdráš 3:4

Slávili tiež sláv­nosť stán­kov podľa pred­pisu a deň čo deň prinášali spaľované obety v stanovenom počte, ako žiadal pred­pis na prís­lušný deň,


Verš v kontexte

3 Ol­tár po­stavili na jeho pôvod­ných zá­kladoch, hoci mali strach pred obyvateľs­tvom okolitých krajín, a prinášali na ňom spaľované obety Hos­podinovi ráno i večer. 4 Slávili tiež sláv­nosť stán­kov podľa pred­pisu a deň čo deň prinášali spaľované obety v stanovenom počte, ako žiadal pred­pis na prís­lušný deň, 5 a po nich ustavičnú spaľovanú obetu, obety na nov­mesiace, ďalej na všet­ky výročné sláv­nos­ti Hos­podina, ktoré sa svätili, a vždy, keď nie­kto obetoval Hos­podinovi dob­rovoľnú obetu.

späť na Ezdráš, 3

Príbuzné preklady Roháček

4 A slávili sláv­nosť stánov, ako je na­písané, obetujúc zápalnú obeť každého dňa v p­red­písanom počte a podľa poriad­ku každý deň to, čo bolo na ktorý deň nariadené,

Evanjelický

4 Svätili sláv­nosť stán­kov, ako je pred­písané, a každý deň prinášali spaľované obete podľa stanoveného počtu pre každý deň;

Ekumenický

4 Slávili tiež sláv­nosť stán­kov podľa pred­pisu a deň čo deň prinášali spaľované obety v stanovenom počte, ako žiadal pred­pis na prís­lušný deň,

Bible21

4 Slavi­li také Svá­tek stánků, jak je psáno. Den co den přináše­li pře­depsané zápalné obě­ti

Preklad „EkumenickýKliknite pre ďalšie preklady

Slovenský ekumenický preklad
© 2008 Slovenská biblická spoločnosť

Bible21, King James Version, Ekumenický, Evanjelický, Roháček